Tin tức về King freight

Newsletter

𝐇𝐨𝐰 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐊𝐅𝐋𝐕 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐇𝐄𝐍𝐆 𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐎-𝐓𝐄𝐂𝐇 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐂𝐎.,𝐋𝐓𝐃. 𝐥𝐨𝐨𝐤, 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐚𝐫 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞?

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐊𝐲̃ 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất và kinh doanh thức ăn thuỷ sản; con giống tôm cá; chế phẩm, vật tư nuôi trồng; chế biến xuất khẩu và cho thuê kho lạnh.

Với tầm nhìn chung về việc mở rộng sự hợp tác về vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang các nước trên thế giới, cả hai đại diện của 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐫𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 và 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐊𝐲̃ 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 đã có một buổi gặp mặt để chia sẻ thông tin về lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu và chiến lược phát triển.

Cuộc gặp gỡ giữa 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐫𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 và 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐊𝐲̃ 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 không chỉ là một buổi trao đổi thông tin, mà là một bước đầu quan trọng trong việc xây dựng một mối quan hệ hợp tác đáng tin cậy và bền vững trong thời gian tới.
 
 
Author: King Freight Logistics Vietnam
0938188796
Chat ngay
Bản quyền © 2022 thuộc về King Freight.
Mọi thông tin trên website khi sử dụng đều phải có sự cho phép.