Tin tức về King freight

Newsletter

𝐒𝐞𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬: 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐫𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐢𝐜𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐬

Là một công ty vận chuyển container quốc tế tại tỉnh Giang Tô, 𝐓𝐚𝐢𝐜𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 có cơ cấu đội tàu hợp lý và dịch vụ hoàn hảo. Công ty điều hành 11 tuyến biển ngoại thương và 32 cảng nội địa trên sông Hồng và các bờ biển.
Nhìn thấy triển vọng tích cực, đặc biệt trên các tuyến đường từ Hồ Chí Minh đến các cảng lớn tại Trung Quốc, đại diện của 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐫𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 và 𝐓𝐚𝐢𝐜𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 đã một cuộc gặp gỡ tại trụ sở chính Hồ Chí Minh. Cuộc gặp không chỉ để thăm hỏi, mà còn để chia sẻ ý kiến, thảo luận chi tiết về những bước tiến hợp tác, và cùng nhau tìm kiếm những chiến lược phát triển hứa hẹn trong tương lai gần.
Bạn cần vận chuyển hàng hóa từ các cảng tại 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 sang 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 dễ dàng, liên hệ ngay để nhận tư vấn miễn phí! 

Author: King Freight Logistics Vietnam
0938188796
Chat ngay
Bản quyền © 2022 thuộc về King Freight.
Mọi thông tin trên website khi sử dụng đều phải có sự cho phép.