Tin tức về King freight

Newsletter

𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 - 𝐍𝐚𝐦 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐊𝐅𝐋𝐕.

𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 - 𝐍𝐚𝐦 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐊𝐅𝐋𝐕. Việc hợp tác giữa 𝐍𝐚𝐦 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐭 và 𝐊𝐅𝐋𝐕 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích bao gồm tăng cường hiệu suất vận chuyển, giảm thiểu thời gian và chi phí, cải thiện quản lý hàng hóa và đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn vận chuyển hàng hóa. Xem thêm

𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐊𝐅𝐋𝐕 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐂𝐋 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐊𝐅𝐋𝐕 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐂𝐋 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟒 Cuộc gặp gỡ, thăm hỏi giữa các ban lãnh đạo và đại biểu từ Hãng tàu 𝐑𝐂𝐋 cùng với 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐫𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 được đánh giá sẽ đem lại nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong năm 2024. Xem thêm

Xem thêm
0938188796
Chat ngay
Bản quyền © 2022 thuộc về King Freight.
Mọi thông tin trên website khi sử dụng đều phải có sự cho phép.